karen ellemannEn af de mange iværksætterskatte
Kommunerne i Danmark skal åbenbart opkræve en skat, eller rettere et gebyr hos alle virksomheder, for håndtering af affald. Man skal betale ligemeget om man producerer affald eller ej – selvom reglerne siger noget andet.

1635 kr. for ingenting

I min virksomhed arbejder jeg 100% online. Jeg har min Macbook Pro og min mobiltelefon. Alt foregår dog online og jeg printer ikke i firma-regi eller på anden måde producerer affald, som staten skal ordne. Alligevel har Frederiksberg kommune sendt et girokort på 1635,00kr. som de mener jeg skal betale. Jeg ansøgte om fritagelse fordi jeg mener, at jeg overholder hvertfald én af fritagelsesgrundene:

Virksomheden havde en registreret omsætning under 50.000 kr. i 2008.
Virksomheden kan dokumentere, at I selv står for håndteringen af alt jeres affald til nyttiggørelse.
(fritagelsen gælder kun gebyret for brug af genbrugsstationerne)
Virksomheden kan dokumentere, at I ikke producerer affald.
Sidste frist er 10. november 2010. Fritagelsen gælder for et år ad gangen. Du kan kun søge om fritagelse elektronisk.

Min ansøgning om fritagelse blev dog afvist blankt med argumentet, at jeg jo skal smide edb-udstyr (macbook og mobil) ud på et tidspunkt. Det er simpelthen for latterligt. Dvs. at hvis jeg betaler affaldsgebyret, så koster det mig 5000-7000 kr. at smide min Macbook Pro ud om (forhåbentligt) nogle år.
Det er også for latterligt, at man i denne sag har en omvendt bevisbyrde. Altså at jeg skal bevise, at jeg ikke producerer affald, i stedet for at staten kunne prøve at bevise at jeg producerer noget.

Det får man for pengene…. INTET

erhvervsaffaldsgebyr
Kilde: Frederiksberg Kommune

Selve gebyret er ikke så stort, det er administrationen der er pisse dyr! 1635 kr. inkl. moms er den regning jeg har modtaget og det er tilsyneladende adminstration det meste. Hvor er det altså sørgeligt.

Klage sendt til statsforvaltningen

Når kommunerne afviser en ansøgning om fritagelse, skriver de ligeledes at man ikke kan klage over afgørelsen. Big mother har altid ret, i guess (not). Dog kan man oprette en klage hos statsforvaltningen, hvis man ikke mener at kommunen overholder den gældende lovgivning. Og eftersom jeg INTET affald producerer, så mener jeg ikke det er lovligt at opkræve de penge. Derudover betaler elektronik-producenterne i forvejen for behandlingen af elektronisk skrald såsom computere, ipods, fjernsyn, mobiler osv. Kommunen skal altså kun fragte det, når det endelig er og det skal jeg betale 5000-7000 kr. pr. computer for.
Derfor har jeg sendt en klage til statsforvaltningen som allerede nu er ved at blive gennemgået. Det tager lige nogle uger, men jeg giver ikke op. Jeg nægter at betale for noget jeg på ingen måde bruger.
Karen Ellemann bør altså også se at vågne op fra sit socialdemokratiske arbejde og kæmpe for ISÆR de små virksomheder og iværksætterne, der i forvejen ikke har det alt for nemt.

Det bliver spændende at se hvordan sagen går.

Andre indlæg: