karen ellemannMail fra miljøministeriet
Som du måske har læst, er jeg på ulovlig vis blevet opkrævet af Frederiksberg Kommune et erhvervsaffaldsgebyr, trods at jeg ikke producerer fysisk affald. I den anledning har jeg brokket mig til Karen Ellemann (blot for brokkens skyld) og har i går, to måneder senere modtaget et svar. Læs det her.

Mail-svar fra miljøministeriet

Mailen er sendt som personligt svar til mig, godt nok ikke fra frk. Ellemann selv, men en anden repræsentant fra Miljøministeriet. Jeg vælger her at offentliggøre den, så I alle kan læse deres svar.

Kære Simon Mørk Hermansen

Tak for din henvendelse af 26. november 2010 om betaling af erhvervsaf-faldsgebyr. Miljøminister Karen Ellemann har bedt mig svare.

Den 1. januar 2010 trådte nye bestemmelser i kraft om virksomhedernes betaling af gebyr for de kommunale affaldsordninger, herunder om gebyrbe-talingen for virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser. I vedlagte notat kan du se en kort gennemgang af reglerne, herunder mulig-hederne for at klage.

Herudover kan det oplyses, at der er truffet politisk beslutning om, at regler-ne om virksomhedernes adgang til genbrugspladser og betalingen herfor bliver ændret pr. 1. januar 2012.

Den nye ordning bliver bygget op omkring en tilmeldeordning, hvor virk-somhederne selv kan tage stilling til, om de ønsker at anvende og betale for genbrugspladsen.

Indtil da gælder de regler, der er beskrevet i det vedlagte notat.

Med venlig hilsen

Lene Camre
Fuldmægtig, cand.jur.
Jord & Affald

Det vedhæftede notat er blot de nuværende og gældende regler ang. erhvervsaffaldsgebyr. Så der er altså intet direkte svar mht. min sag, blot en konstatering af hvordan det vil blive ændret i fremtiden. Det ændrer dog ikke min nuværende situation. Min sag er stadig under behandling hos statsforvaltningen. Hvis du vil læse mere om min sag, kan du læse dette blogindlæg: Urimeligt erhvervsaffaldsgebyr – klagesag.

Andre indlæg: